top of page

Richtlijnen

Testcommissie_banner_website (yellow).pn

CHC-model

duiding en gebruik

Versie 2.0 februari 2021

Het CHC-model is één van de meest actuele modellen die de structuur van de menselijke intelligentie tracht te beschrijven. Het model werd ontwikkeld vanuit een psychometrische invalshoek. Intelligentie is meerledig en bestaat uit verschillende domeinen. Het is bovendien hiërarchisch opgebouwd.

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat bij psychodiagnostiek het model nagenoeg overal van toepassing is. In elke cultuur moet wel worden gezocht naar een adequate, cultuurspecifieke operationalisering.

Voor meer informatie over het CHC-model en de praktische toepasbaarheid. Gebruik van het CHC-model als intelligentiestructuurmodel wordt aangeraden door de Testcommissie.

Testcommissie_banner_website (yellow).pn

CHC-model

en het indienen van dossiers

dd. november 2021

In dit document kan u meer informatie vinden over het CHC-model en het indienen van dossiers bij officiële instanties zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

bottom of page