Testbeoordelingen

Het kwalificatieoverzicht van de Testcommissie wordt overgenomen door volgende instanties

riziv.png
vaph.png
vazg.png

Kwalificatieoverzicht

cognitieve vaardigheidstests

Versie 10.0 januari 2021

Het kwalificatieoverzicht van cognitieve vaardigheidstests is tot stand gekomen gebruikmakend van de Test Quality Scan (TQ-Scan), een Vlaams beoordelingssysteem ontworpen door de BFP Testcommissie met als doelstelling een zicht te krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument.

Een eerste kwalificatie-categorie verwijst naar de kenmerken en kwaliteiten van de test. De kwalificatielabels A+, A, B, C en D blijven gehanteerd zoals in vorige versies van het kwalificatieoverzicht. Een tweede kwalificatie-categorie verwijst naar de meetpretentie van de test. Naast algemene intelligentietests (a) en specifieke cognitieve vaardigheidstest (s) worden nu ook instrumenten onderscheiden die toelaten het cognitief ontwikkelingsniveau (c) te bepalen.

KCD2.png

Test Quality

scan

Versie 1.1 januari 2021

Het Test Quality Scan beoordelingssysteem (TQ-Scan) beoogt de bruikbaarheid en toepasbaarheid van testbeoordelingen te vergemakkelijken en toegankelijker te maken voor alle testgebruikers. De complexiteit op het gebied van testtheorie, testconstructie en testtoepassing betekent immers dat er hoge eisen worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van testontwikkelaars, alsook testleiders. De bedoeling van de TQ-Scan is op een efficiënte en haalbare wijze zicht te krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument. In dit document worden verschillende criteria gehanteerd – bij ieder criterium worden de kwaliteitseisen beknopt toegelicht. Deze criteria worden echter niet vooropgesteld als een exhaustieve en alomvattende leidraad op vlak van testconstructie.

De TQ-Scan is een Vlaams beoordelingssysteem met een screenend karakter en is niet bedoeld om uitgebreide en meer diepgaande beoordelingssystemen zoals opgesteld door de EFPA of COTAN of andere organisaties te vervangen. De TQ-Scan kan door zijn opbouw wel geïntegreerd worden in zulke uitgebreide beoordelingen.

Richtlijnen

CHC-model

duiding

Versie 2.0 februari 2021

Het CHC-model is één van de meest actuele modellen die de structuur van de menselijke intelligentie tracht te beschrijven. Het model werd ontwikkeld vanuit een psychometrische invalshoek. Intelligentie is meerledig en bestaat uit verschillende domeinen. Het is bovendien hiërarchisch opgebouwd.

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat bij psychodiagnostiek het model nagenoeg overal van toepassing is. In elke cultuur moet wel worden gezocht naar een adequate, cultuurspecifieke operationalisering.

Voor meer informatie over het CHC-model en de praktische toepasbaarheid. Gebruik van het CHC-model als intelligentiestructuurmodel wordt aangeraden door de Testcommissie.